Dopravný systém linky
Závesný systém
Vizualizácia konštrukcie linky
Vizualizácia konštrukcie linky - pohľad spredu
PlayPause
Dopravný systém linky
Závesný systém
Vizualizácia konštrukcie linky
Vizualizácia konštrukcie linky - pohľad spredu
previous arrow
next arrow

Vermont – Automatizovaná linka pre vešiakové tovary

Vermont – Automatizovaná linka pre vešiakové tovary

Charakteristika projektu

Hlavným prvkom novátorstva projektu je nová automatizovaná linka pre rôzne druhy oblečenia na vešiakoch (kabáty, saká, košele, tričká, svetre, atď.), ktorá umožňuje uskladniť a následne vyskladniť 32 400 kusov vešiakov na výrazne limitovanej ploche 18 x 36 m s časovým taktom 125 vešiakov za hodinu.

Bežne dostupné automatizované linky na trhu sú navrhované a riešené len pre jeden druh tovaru (napr. len pre tričká), prípadne sú riešené univerzálne, kde je na každý vešiak určený jeden typ vreca (big bag), do ktorého sú produkty vkladané. Novátorstvo projektu predstavuje taktiež predpríprava linky pre zvýšenie kapacity až na 55 440 kusov.

Významným prvkom novátorstva je aj manipulátor s vyvinutým uchopovačom, ktorý umožňuje prevešiavať (presunúť z jednej pozície do inej) rôzny sortiment oblečenia na vešiakoch.

Ciele projektu

Cieľom projektu výskumu a vývoja je aplikácia znalostí v odboroch automatizácie, elektrotechniky, informačných technológií a strojárstva na návrh, vývoj a skúšky novej automatizovanej linky pre rôzne druhy oblečenia na vešiakoch, s možnosťou naskladnenia a následného vyskladnenia 30 000 kusov vešiakov na ploche 18 x 36 m, s rozšírením kapacity na 60 000 kusov vešiakov.

Cieľom projektu je dosiahnuť časový takt linky 125 kusov oblečenia na vešiakoch za hodinu. Požiadavky, respektíve technické parametre linky požadované zákazníkom nebolo možné splniť zariadeniami dostupnými na trhu, a preto sa zákazník obrátil na Spoločnosť s realizáciou výskumno-vývojového projektu.

Realizácia

Významným prvkom novátorstva je pracovný proces manipulátora (robota) a nový uchopovač, ktorými je zabezpečený plynulý a spoľahlivý presun zaveseného oblečenia z jednej pozície do druhej (prevešiavanie, triedenie). Problémom pri manipulácií je odlišná hmotnosť a zotrvačnosť oblečenia, vzhľadom k rôznorodosti oblečenia. Uchopovač je pneumaticky riadený a navrhnutý na princípe kliešťov.

Pre eliminovanie kývania sa oblečenia na vešiakov pri manipulácií je uchopovač doplnení o biely a čierny silón, čím sa zväčší plocha uchopenia. Pre uľahčenie uchopenia tovaru je navrhnutý pneumatický mechanizmus, ktorý roztvára okolité pozície od pozície pripravenej na manipuláciu a umožní tak lepší prístup k danému tovaru.

Pri manipulácií nemusí byť vždy balenie (oblečenie v ochrannom obale) v ideálnom stave, teda môže byť obal natrhnutý a oblečenie môže vyčnievať. Aby sa predchádzalo takýmto prípadom sú navrhnuté prídavné mechanické komponenty, ktoré zabezpečia požadovanú polohu balenia pre prácu manipulátora.

Linka je konštruovaná na značne obmedzenom zástavbovom priestore 18 x 36 metrov, vzhľadom k čomu je navrhnutá 3 poschodová a 3 radová konštrukcia pre najefektívnejšie využitie priestoru. Linka je zložená z nasledujúcich častí:

  • vynášací dopravník
  • unášače
  • ovládací panel (PLC) umiestnení na elektrickej rozvodnej skrinke
  • závesný systém
  • dopravníky o dĺžke približne 210 m
  • stanicu, kde operátor manuálne navešiava tovar
VideoVideo Button

Výsledok

Výsledkom projektu výskumu a vývoja je nová univerzálna automatizovaná linka pre rôzne druhy oblečenia na vešiakoch, ktorá umožňuje uskladniť 32 400 kusov vešiakov s možnosťou navýšenia kapacity na 55 440 kusov.

Automatizovaná linka disponuje časovým taktom 125 vešiakov za hodinu s maximálnou dobou čakania na jednu pozíciu cca 2 minúty. Výsledkom projektu sú aj nové vedomosti a znalosti nadobudnuté pri realizácií projektu, ktoré ďalej Spoločnosť využije pri udržaní konkurencieschopnosti v oblasti automatizácie, elektrotechniky, informačných technológií a strojárstva.

Partner: Vermont, s.r.o.
Krajina: Slovensko
Výška: 10m, 3poschodia,1950m2
Kategória: Automatizácia
Cena: 580 000€