3D CAD návrh konštrukcie systému zatrieďovania balíkov
2D CAD návrh sortovacej linky
2D CAD návrh expedičnej linky
PlayPause
3D CAD návrh konštrukcie systému zatrieďovania balíkov
2D CAD návrh sortovacej linky
2D CAD návrh expedičnej linky
previous arrow
next arrow

FACTCOOL - dopravníkový sorter

FACTCOOL - dopravníkový sorter

Charakteristika projektu

Hlavným prvkom novátorstva je nový prototyp automatizovanej sortovacej linky (č. 1), ktorá dokáže automatizovanou metódou triediť balíky na základe kódu, váhy a rozmerových parametrov balíkov s účinnosťou triedenia 97 %, a s rýchlosťou 4 200 ks / 1 hod. Triedenie balíkov je vykonávané na linke s dĺžkou 32,3 m a obsahuje 20 výstupných košov, v ktorých sú balíky uskladňované.

Významným prvkom novátorstva je nový prototyp automatizovanej expedičnej linky (č. 2) určenej pre zatrieďovanie reklamačných produktov do 16 košov, ktorá dokáže vytriediť minimálne 90 % reklamačného tovaru v prípade, že čiarové kódy na jednotlivých produktoch sú čitateľné a nepoškodené.

Ciele projektu

Cieľom projektu VaV je návrh a vývoj nového prototypu automatizovanej sortovacej linky č. 1, určenej pre triedenie balíkov v logistickom centre, ktorá umožní triediť balíky podľa veľkosti, váhy a kódu do 20 košov, s účinnosťou 97 %, a s rýchlosťou 4 200 ks / 1 hod. Linka č. 1 musí umožňovať skenovanie a zaznamenávanie 5 typov čiarových kódov do databázy, a kontinuálne štítkovať balíky prechádzajúce cez sortovaciu linku.

Podstatným cieľom projektu je návrh a vývoj prototypu automatizovanej linky č. 2 určenej pre expedovanie a sortovanie reklamačného tovaru do 16 košov s účinnosťou triedenia minimálne 90 %, so stanovenou rýchlosťou linky 1600 ks / 1 hod. Veľmi podstatným cieľom projektu je návrh a vývoj prototypového systému zatrieďovania balíkov a tovaru, ktorý bude súčasťou oboch liniek.

Realizácia

Pri realizácií projektu sa vyskytuje vysoký stupeň kreativity riešiteľov, ktorí systematicky navrhujú nové koncepty mechanických, softvérových, hardvérových riešení pre vyhotovenie automatizovanej linky (č. 1) pre sortovanie balíkov s tovarom a automatizovanej linky (č. 2) pre expedovanie balíkov s vráteným reklamačným tovarom.

Vývojovo-technický pracovníci v priebehu realizácie projektu realizujú procesné úkony experimentálneho vývoja za účelom dosiahnutia stanovených cieľov. Navrhujú konštrukčné návrhy, elektrické schémy, vyvíjajú unikátne zdrojové kódy pre PLC, navrhujú technologické postupy sortovania a expedovania balíkov, a tým získavajú nové vedomosti a znalosti použiteľné do nasledovnej praxe.

VideoVideo Button

Výsledok

Spoločnosť realizovala projekt výskumu a vývoja v období 1.1.2021-31.12.2021 podľa plánovaného harmonogramu projektu. V rámci realizácie projektu VaV sa Spoločnosti podarilo vykonať nasledovné činností experimentálneho vývoja:

  • Návrh, vývoj a vyhotovenie zatrieďovacieho systému poháňaného so servomotorom riadeným frekvenčným meničom a planétovou prevodovkou.
  • Návrh, vývoj a vyhotovenie automatizovanej sortovacej linky (č. 1) určenej pre triedenie balíkov, ktorá umožňuje vytriediť za hodinu viac ako 4 200 ks balíkov.
  • Návrh, vývoj a vyhotovenie automatického systému štítkovania balíkov zaskladňovacími štítkami pre linku č. 1.
  • Návrh, vývoj a vyhotovenie automatizovanej expedičnej linky (č. 2) umožňujúcej expedovanie reklamačného tovaru s takmer 100 % účinnosťou.

Spoločnosti sa podarilo dokončiť projekt do plánovaného termínu ukončenia projektu, a nebude nutné projekt VaV predlžovať. Spoločnosť považuje projekt za úspešný, pričom predpokladá ďalší vývoj v tejto oblasti.

Partner: Factcool, s.r.o.
Krajina: Slovensko
Výška: 85m
Kategória: Automatizácia
Cena: 580 000€