Pracovný postup

Ako to u nás funguje?

1. Zaregistrovanie požiadavky zákazníka (tel., fax., email)

2. Zameranie skutkového stavu alebo vyhotovenie skice ako podklad na cenovú ponuku

3. Vyhotovenie cenovej ponuky

7. Výroba a skúška vzorového výrobku u zákazníka

8. Potvrdenie správnosti, prípadné zapracovanie zmien do 3D modelu

9. Sériová výroba výrobkov

13. Dodanie výrobkov na dohodnuté miesto dodania vlastnou, alebo zmluvnou dopravnou spoločnosťou

14. Disponujeme dvomi nákladnými autami a jedným dodávkovým vozidlom

15. Cena dopravy je vždy predmetom cenovej ponuky výrobku

4. Po odsúhlasení rozsahu a ceny, vyhotovenie 3D modelu výrobku

5. Spoločné doriešenie detailov a úprava 3D modelu eliminuje chyby prinávrhu a výrobe výrobku

6. Objednávka materiálu

10. Vyhotovenie sprievodnej technickej dokumentácie výrobku, alebo zariadenia, ktorá bola predmetom cenovej ponuky

11. Certifikácia zariadení na TI SR

12. Fakturácia