PROFIL SPOLOČNOSTI

Spoločnosť PIVOT+QARI je slovenská firma etablovaná na trhu od roku 1992 ako výrobca obchodných a výrobných zariadení a prostriedkov pre obchody a výrobné prevádzky. Hlavným predmetom činnosti je dodávka výrobných technológií pre automobilový a priemysel. Spoločnosť disponuje vlastnými výrobnými priestormi a strojovým parkom s celkovým počtom 50 zamestnancov.

 

V súčasnej dobe predáva a distribuuje svoje výrobky okrem Slovenska aj do iných štátov ako Nemecko, Rakúsko, Poľsko, Ukrajina, Rumunsko, Tunis, Maroko, Česká republika, Belgicko, Švédsko, Srbsko. Podstatnú časť výroby predstavuje výroba cca 150ks typizovaných a atypických výrobkov, ktoré sú vyrábané na základe požiadaviek našich zákazníkov. Každoročne sa sortiment výrobkov rozširuje o niekoľko nových typov.

 

Začiatkom roka 2020 došlo k zmene majiteľov firmy, noví majitelia pokračujú v rovnakom výrobnom programe ako pôvodní majitelia firmy. S nástupom nových majiteľov a vedenia sa firme podarilo v 2/2020 obdržať certifikáty ISO 9001 a 14001

Spájanie kovových materiálov a konštrukcií oblúkovým a bodovým zváraním

Delenie materiálu CNC plazmou, tabuľkovým nožnicami, CNC pílou

Trieskové obrábanie kovov horizontálnou frézovačkou a sústruhmi

Tvarovanie za studena na CNC ohraňovacom lise a hydraulickým lisoch, tvarovanie uzatvorených profilov rôznych prierezov

Prášková lakovňa

0

ROKOV NA TRHU

0

SPOKOJNÝCH ZÁKAZNÍKOV

0

ZAMESTNANCOV

Pracovný postup

postup1.gif

1.  Zaregistrovanie požiadavky zákazníka (tel., fax, email)

2. Zameranie skutkového stavu alebo vyhotovenie skice ako podkladu na cenovú ponuku

3. Vyhotovenie cenovej ponuky

postup24. Po odsúhlasení rozsahu a ceny vyhotovenie 3D modelu výrobku

5. Spoločné doriešenie detailov a úprava 3D modelu eliminuje chyby pri návrhu a výrobe výrobku

6. Objednávka materiálu

postup37. Výroba a skúška vzorového výrobku u zákazníka

8. Potvrdenie správnosti, prípadné zapracovanie zmien do 3D modelu

9. Sériová výroba výrobkov

postup410. Vyhotovenie sprievodnej technickej dokumentácie výrobku, alebo zariadenia, ktorá bola predmetom cenovej ponuky

11. Certifikácia zariadení na TI SR

12. Fakturácia

postup513. Dodanie výrobkov na dohodnuté miesto dodania vlastnou, alebo zmluvnou dopravou.

14. Disponujeme dvomi nákladnými autami a jedným dodávkovým vozidlom

15. Cena dopravy je vždy predmetom cenovej ponuky výrobku

Kontaktné údaje

Dopyty:
pivotqari@pivotqari.sk
+421 911 339 228

 

Ekonomické oddelenie:
info@pivotqari.sk
+421 918 683 516

Nechajte nám na Vás kontaktFiremné údaje

PIVOT + QARI, spol. s r.o.
Priemyselná 493/4 
922 31, Sokolovce 

IČO: 314 165 43
IČ DPH: SK2020395003

› Navigovať